کونگ فو یادآوری آرمانها ، از بیراهه روی بازمان می دارد . ارد بزرگ خالق بزرگ خلاقیت به ما اعطا کرده است. پیشکش ما نیز به او به کار بردن آن خلاقیت است. جولیا کامرون اختصاص دادن وقت خود به دیگران به منظور آموزش چگونگی انجام کارهایتان یکی از عوامل مهم صرفه جویی در وقت است . برایان تریسی http://newkungfu.mihanblog.com 2020-07-08T21:29:03+01:00 text/html 2010-10-03T09:10:23+01:00 newkungfu.mihanblog.com saeed p گرفتگی عضلات http://newkungfu.mihanblog.com/post/28 <DIV style="TEXT-ALIGN: right"><SPAN style="FONT-SIZE: 8pt"><SPAN style="FONT-FAMILY: tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><FONT face=arial,helvetica,sans-serif color=#ff0000 size=4><STRONG>گرفتگی عضلات</STRONG></FONT></SPAN></SPAN></DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: right"><SPAN style="FONT-SIZE: 8pt"><SPAN style="FONT-FAMILY: tahoma,arial,helvetica,sans-serif"></SPAN></SPAN>&nbsp;</DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: right"><SPAN style="FONT-SIZE: 8pt"><SPAN style="FONT-FAMILY: tahoma,arial,helvetica,sans-serif">شما می توانید با خستگی کنار بیایید. ناتوانی در تمرکز هم قابل تحمل است. اما گرفتگی و درد عضلانی چطور؟ وقتی این دردها به سراغتان بیاید، تمرین در باشگاه بدترین چیز ممکن برایتان خواهد بود. <BR>گرفتگی و درد عضلانی فقط در نواحی عضلات شکم ایجاد نمی شود; در هر قسمت از بدن قابل پیدایش است-از رانها گرفته تا عضلات بازو، حتی عضلات ساق.<BR>صرفنظر از نوع تمرین، همه مستعد گرفتار شدن به گرفتگی عضلانی هستند. وقتی یاد بگیرید که چطور با این دردها کنار بیایید-و به طور کلی چطور از بروز آن جلوگیری کنید-دیگر از تمرینات خود عقب نمی افتید.<BR>دردها و گرفتگی عضلانی معمولا خود به خود برطرف می شوند. اما تا وقتی این دردها از بین بروند، انگیزه شما پایین آمده و جلسه تمرینتان بی حاصل خواهد بود.<BR><STRONG>● چرا درد و گرفتگی عضلانی پدید می آید؟</STRONG><BR></SPAN></SPAN></DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: right"><SPAN style="FONT-SIZE: 8pt"><SPAN style="FONT-FAMILY: tahoma,arial,helvetica,sans-serif">باقی در ادامه مطلب ...</DIV></SPAN></SPAN> text/html 2010-09-14T08:38:29+01:00 newkungfu.mihanblog.com saeed p چگونگی شکستن اجسام سخت http://newkungfu.mihanblog.com/post/27 <DIV dir=rtl style="TEXT-ALIGN: right"><SPAN style="FONT-SIZE: 8pt"><SPAN style="FONT-FAMILY: tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><FONT face=arial,helvetica,sans-serif size=3><STRONG>چگونگی شکستن اجسام سخت</STRONG></FONT> </SPAN></SPAN></DIV> <DIV dir=rtl style="TEXT-ALIGN: right"><SPAN style="FONT-SIZE: 8pt"><SPAN style="FONT-FAMILY: tahoma,arial,helvetica,sans-serif"></SPAN></SPAN>&nbsp;</DIV> <DIV dir=rtl style="TEXT-ALIGN: right"><SPAN style="FONT-SIZE: 8pt"><SPAN style="FONT-FAMILY: tahoma,arial,helvetica,sans-serif">بدون زمینه و بدون علم و آگاهی ، با مشت به یک آجر ضربه بزنید ، این احتمال وجود دارد که یکی از انگشتانتان را بشکنید.حال ، با نیرویی مناسب ، سرعت ، شدت و تنظیم درست به آجر مشت بکوبید،این بار </SPAN></SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 8pt"><SPAN style="FONT-FAMILY: tahoma,arial,helvetica,sans-serif"></SPAN></SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 8pt"><SPAN style="FONT-FAMILY: tahoma,arial,helvetica,sans-serif">آن را خواهید شکست.مایکل فلد (Michael feld) فیزیکدان میگوید: شگفت آور اینکه ، هیچ حقه و ترفندی در میان نیست. آنچه شما مشاهده میکنید ، یکی از بیشترین حرکتهای موثر و کارآمدی است که بشر تا به کنون آن را درک نموده . ما در پژوهشها و تحقیقات ، نتوانستیم چیزی برای ارتقا و پیشبرد این هنر بیابیم.</SPAN></SPAN><BR></DIV><SPAN style="FONT-SIZE: 8pt"><SPAN style="FONT-FAMILY: tahoma,arial,helvetica,sans-serif"></SPAN></SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 8pt"><SPAN style="FONT-FAMILY: tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><BR></SPAN></SPAN> <DIV dir=rtl style="TEXT-ALIGN: right"><SPAN style="FONT-SIZE: 8pt"><SPAN style="FONT-FAMILY: tahoma,arial,helvetica,sans-serif">حرفه ای های هنر های رزمی فقط آن چیزهایی را میشکنند که قابل شکستن هستند. به عنوان مثال ، در هنگام ضربه زدن به یک تخته از چوب کاج ضربه را با خطوط و رگه های چوب میزان میکنند، بنابراین چوب به آسانی میشکند. و چنان چه آنها مایل به زور آزمایی بیشتری باشند به جای آجر که شکنندگی کمتری دارد بلوکهای بتونی را انتخاب میکنند.</SPAN></SPAN><BR></DIV> <DIV dir=rtl style="TEXT-ALIGN: right">باقی در ادامه مطلب...</DIV> text/html 2010-09-10T19:30:52+01:00 newkungfu.mihanblog.com saeed p افزایش قدرت و استقامت http://newkungfu.mihanblog.com/post/26 <DIV style="BORDER-RIGHT: #e9e9e9 1pt solid; PADDING-RIGHT: 0cm; BORDER-TOP: #e9e9e9 1pt solid; PADDING-LEFT: 0cm; BACKGROUND: white; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #e9e9e9 1pt solid; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: #e9e9e9 1pt solid; mso-element: para-border-div; mso-border-alt: solid #E9E9E9 .75pt"> <P class=MsoNormal dir=rtl style="BORDER-RIGHT: medium none; PADDING-RIGHT: 0cm; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 0cm; BACKGROUND: white; PADDING-BOTTOM: 0cm; MARGIN: 0cm 0cm 8.35pt; BORDER-LEFT: medium none; LINE-HEIGHT: normal; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: medium none; mso-margin-top-alt: auto; mso-border-alt: solid #E9E9E9 .75pt; mso-padding-alt: 0cm 0cm 0cm 0cm"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #3e3e3e; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"><FONT face=arial,helvetica,sans-serif color=#ff0000 size=3><STRONG>افزایش قدرت و استقامت<BR></STRONG></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="BORDER-RIGHT: medium none; PADDING-RIGHT: 0cm; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 0cm; BACKGROUND: white; PADDING-BOTTOM: 0cm; MARGIN: 0cm 0cm 8.35pt; BORDER-LEFT: medium none; LINE-HEIGHT: normal; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: medium none; mso-margin-top-alt: auto; mso-border-alt: solid #E9E9E9 .75pt; mso-padding-alt: 0cm 0cm 0cm 0cm"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #3e3e3e; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">بسم الله الرحمن الرحیم<BR><BR>مبحث دوم :<BR>تمرین 1<BR>در این تمرین طنابی به طول حدود 5 متر از سقف بلندی آویزان می شود و هنرجو می‌بایست در حدود فاصله 4 متری از زمین خود را به طور ثابت نگه دارد این تمرین نیز نیازمند تکرار و استمرار است <BR><BR>سقف مهارتی در آن نیز به این صورت است که هنرجو می‌بایست نصف روز را در این حالت حفظ کند سپس می‌تواند برای مشکل کردن تمرین به پاهای خود وزنه به مقدار دلخواه ببندد <BR><BR>اهداف خلاصه شده این تمرین<BR>تمرکز <BR>افزایش قدرت و استقامت<BR>پرورش روحیه صبر در هنرجو <BR><BR>اصل این تمرین نیز بدین گونه است که هنرجو پس از اینکه در این تمرین مهارت لازمه را کسب کرد باید بر روی طناب و در حالت آویزان با حریف مقابل مبارزه کند و با چوبی که در دست دارد مهارت خود را در استفاده از این چوب نیز نشان دهد<BR>ـــــــــــــــــــــــــ ــ<BR>اگر طالب جاودنگی هستی به مبدأ بنگر <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></SPAN></P></DIV> text/html 2010-08-28T10:24:59+01:00 newkungfu.mihanblog.com saeed p حداکثر قدرت و استقامت و سرعت برای رزمی کاران http://newkungfu.mihanblog.com/post/25 <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt"><B><SPAN lang=FA style="COLOR: maroon; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"><FONT face=arial,helvetica,sans-serif color=#ff0000 size=4>حداکثر قدرت و استقامت و سرعت برای رزمی کاران</FONT></SPAN></B></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt"><SPAN><FONT color=#990000 size=2>بخش اول</FONT><BR><BR></SPAN><SPAN lang=FA style="COLOR: #3e3e3e; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"><FONT size=2>قدرت سرعت استقامت سه عامل مؤثر برای موفقیت یک ضربه در هنرهای رزمی هستند مقوله‌ای که ما قصد وارد شدن به آن را داریم در ابتدای امر قدرت و سپس استقامت به عنوان مهمترین می‌باشد چه را که سرعت بدون قدرت و قدرت بدون استقامت محال است</FONT></SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #3e3e3e; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"><BR><BR></SPAN><SPAN lang=FA style="COLOR: #3e3e3e; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"><FONT size=2>بهتر است اکنون به بررسی تمریناتی که با این بحث مرتبط می‌باشد بپردازیم</FONT></SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #3e3e3e; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"><BR><BR></SPAN><SPAN lang=FA style="COLOR: #3e3e3e; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"><FONT size=2>تمریناتی که برای این بخش در نظر گرفته ایم تمرینات ایستاتیک می‌باشد برای اینکه موضوع واضح‌تر شود بگذارید تا با مثالی تشریح شود</FONT></SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #3e3e3e; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"><BR><BR></SPAN><SPAN lang=FA style="COLOR: #3e3e3e; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"><FONT size=2>به عنوان مثال وارد کردن فشار با دستانتان به یک دیوار درحالی که هیچ حرکتی را محتمل نمی‌شوید و تنها در مقابل بار ثابت یا حتی متناوب مقاومت می‌کنید این نوع تمرینات را تمرینات ایستاتیک می‌نامند</FONT></SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #3e3e3e; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"><BR><BR></SPAN><SPAN lang=FA style="COLOR: #3e3e3e; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"><FONT size=2>تمرینات این بخش شامل انواع بسیار مختلف و گوناگون می‌باشد و ما فقط به شرح حرکات عمومی و مهم می‌پردازیم.</FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt"><SPAN lang=FA style="COLOR: #3e3e3e; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"><FONT size=2>باقی در ادامه مطلب...</FONT></SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #3e3e3e; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"><BR></P></SPAN> text/html 2010-08-28T07:30:00+01:00 newkungfu.mihanblog.com saeed p راهکارها و روشهای افزایش توان جسمانی http://newkungfu.mihanblog.com/post/24 <DIV dir=rtl style="TEXT-ALIGN: right"><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt"><SPAN style="FONT-FAMILY: tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt"><SPAN style="FONT-FAMILY: tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><FONT color=#ff0000>راهکارها و روشهای افزایش توان جسمانی</FONT></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></DIV> <DIV dir=rtl style="TEXT-ALIGN: right"><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt"><SPAN style="FONT-FAMILY: tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt"><SPAN style="FONT-FAMILY: tahoma,arial,helvetica,sans-serif"></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN>&nbsp;</DIV> <DIV dir=rtl style="TEXT-ALIGN: right"><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt"><SPAN style="FONT-FAMILY: tahoma,arial,helvetica,sans-serif">راهکارها و روشهای افزایش توان بدنی کاملا مشخص و تعریف شده است . مهم است که برای این کار مطالعات پزشکی و ورزشی مورد توجه قرار گیرد . افزایش توان جسمانی به 3 شاخه اصلی تقسیم میشود : </SPAN></SPAN></DIV> <DIV dir=rtl style="TEXT-ALIGN: right"><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt"><SPAN style="FONT-FAMILY: tahoma,arial,helvetica,sans-serif">1.افزایش استقامت 2. افزایش قدرت 3. افزایش انعطاف که در ادامه آنها شرح داده خواهد شد . اما نکته مهم این است که هر 3 عامل گفته شده به همراه جزئیاتشان اگر چه شاخه های اصلی درخت افزایش توان جسمانی است اما بدانید که تنه این درخت مراقبه ذهنی و آرامش اعصاب و تمرکز است . همانگونه که انجام دادن تمرینهای بدنسازی با خشونت و بدون تمرکز هیچ فایده ای ندارد&nbsp; انجام تمرینهای افزایش توان جسمانی که در ادامه آمده است همگی باید در کمال تمرکز و آمادگی ذهنی انجام شود ، در مطلب بعدی سایت بانک اطلاعات ورزشهای رزمی مطلبی در این مورد خواهید خواند که چگونه ذهنی رزمی در کمال آرامش داشته باشیم و همچنین مراقبه ذهنی را خواهید آموخت .<BR><BR>عوامل افزایش توان جسمانی به شرح زیر است :<BR></SPAN></SPAN></DIV> <DIV dir=rtl style="TEXT-ALIGN: right"><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt"><SPAN style="FONT-FAMILY: tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><FONT color=#666666>باقی در ادامه مطلب...</FONT></DIV></SPAN></SPAN> text/html 2010-08-27T07:24:32+01:00 newkungfu.mihanblog.com saeed p بوکس http://newkungfu.mihanblog.com/post/23 <DIV class=posttitle align=right><FONT color=#ff0000><FONT face=arial,helvetica,sans-serif size=3><STRONG>بوکس یا مشت زنی</STRONG></FONT> </FONT></DIV> <DIV class=postbody><FONT color=#d4d4d4><FONT color=#000000>&nbsp; </FONT> <P align=center><FONT color=#000000><IMG style="WIDTH: 484px; HEIGHT: 324px" height=344 alt="" hspace=0 src="http://aliwolf.persiangig.ir/image/800px-Boxing080905_photoshop.jpg" width=360 align=baseline border=0></FONT></P> <P><FONT color=#000000>مسابقه ورزش بوکس بطور رسمی در ششصد و هفتاد و هفت سال قبل از مسیح در بیست و سومین بازی المپیک در هاین که اولین نبرد این ورزش است شروع شده و «ابراستوس» اهل سمیرنا در این مسابقه فاتح و قهرمان شناخته شد. این‌که قدیمیترین نبرد بوکس به چه نوع صورت گرفت و چگونه با یکدیگر می‌‌جنگیدند معلوم نیست. چنانکه در تواریخ روم ذکر شده است که طرفین مشت‌های خود را به چرم‌های خامی محکم بسته و سعی می‌کردند که با ضربات محکمی از این مشت‌های سخت و سنگین حریف را از پای در آورند. البته این مسابقات بدون رعایت وزن بدن انجام می‌‌شد.</FONT></P> <P><FONT color=#666666>باقی در ادامه مطلب...</FONT></P></FONT></DIV> text/html 2010-08-25T18:50:56+01:00 newkungfu.mihanblog.com saeed p وینگ‌چون http://newkungfu.mihanblog.com/post/22 <P><STRONG><FONT color=#ff0000 size=2>وینگ‌چون کونگ فو</FONT></STRONG></P> <P><FONT size=2><STRONG>وینگ‌چون</STRONG> (به </FONT><A title="زبان چینی" href="http://www.wingtsuniran.com/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%DA%86%DB%8C%D9%86%DB%8C"><FONT size=2>چینی</FONT></A><FONT size=2>: <SPAN lang=en dir=rtl xml:lang="en"><SPAN style="FONT-FAMILY: tahoma">永春</SPAN></SPAN>) که معنای تحت اللفظی آن «مناجات بهاری» یا «بهار جاودانه» است)، یکی از محبوبترین سبک‌های </FONT><A title="هنرهای رزمی چینی" href="http://www.wingtsuniran.com/wiki/%D9%87%D9%86%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%B1%D8%B2%D9%85%DB%8C_%DA%86%DB%8C%D9%86%DB%8C"><FONT size=2>هنرهای رزمی چینی</FONT></A><FONT size=2> است. مطابق روایت‌هایی که درباره ریشه اصلی این سبک نقل می‌شود، یکی از راهبه‌های </FONT><A title="معبد شائولین" href="http://www.wingtsuniran.com/wiki/%D9%85%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%B4%D8%A7%D8%A6%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86"><FONT size=2>معبد شائولین</FONT></A><FONT size=2> به نام ا</FONT><A title="نگ مویی (صفحه وجود ندارد)" href="http://www.wingtsuniran.com/w/index.php?title=%D9%86%DA%AF_%D9%85%D9%88%DB%8C%DB%8C&amp;action=edit&amp;redlink=1"><FONT size=2>نگ مویی</FONT></A><FONT size=2> نقشی کلیدی در طراحی این سبک و آموزش آن به زنی جوان به نام <EM>وینگ چون</EM> (به معنی <EM>بهار زیبا</EM>) داشته‌است و به همین جهت به <EM>هنر انگ مویی</EM> نیز معروف است.</FONT></P> <P><FONT size=2>وینگ تسون (انگلیسی: <EM>WingTsun</EM>) نوعی خاص از طرز نگارش واژه وینگ چون (انگلیسی: <EM>Wing Chun</EM>) می‌باشد. اگرچه این کلمه به صورت <EM>وینگ تسون</EM> نوشته می‌شود اما همان <EM>وینگ چون</EM> خوانده می‌شود.</FONT></P> <P><FONT size=2>در ایران نیز برای برای جداسازی این سیستم از سیستم‌های مشابه به جای خواندن واژه Wing Tsun به صورت <EM>وینگ تسون</EM> از اصطلاح <EM>وینگ چون دبلیو تی</EM> (WT) استتفاده می‌کنند.</FONT></P> <P><FONT size=2>این نحوه نگارش تنها برای متمایزسازی نحوه مدرن آموزش در سیستم WingTsun با سیستم‌های با نام مشابه سبک انتخاب شده‌است.</FONT></P> <P><FONT size=2>WingTsun Kung Fu یا Wing Tsun (که بطور مختصر WT نیز نوشته می‌شود) یکی از شاخه‌های وینگ چون کونگ فو است که توسط استاد بزرگ </FONT><A title="لئونگ تینگ" href="http://www.wingtsuniran.com/wiki/%D9%84%D8%A6%D9%88%D9%86%DA%AF_%D8%AA%DB%8C%D9%86%DA%AF"><FONT size=2>لئونگ تینگ</FONT></A><FONT size=2> گسترش داده شده‌است.</FONT></P> <P align=right><SPAN style="COLOR: #ff0000"><STRONG>باقی در ادامه مطلب...</STRONG></SPAN></P> text/html 2010-08-24T07:19:00+01:00 newkungfu.mihanblog.com saeed p شیوه کاهش قولنج مفاصل http://newkungfu.mihanblog.com/post/20 <P class=MsoNormal dir=ltr style="BACKGROUND: white; MARGIN: 0cm 0cm 10pt; DIRECTION: ltr; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-outline-level: 1" align=right><FONT size=3><FONT color=#ff0000><B><SPAN lang=FA dir=rtl style="COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-font-kerning: 18.0pt">شیوه کاهش قولنج مفاصل</SPAN></B><B><SPAN style="COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-font-kerning: 18.0pt"><?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></SPAN></B></FONT></FONT></P> <P class=MsoNormal dir=ltr style="BACKGROUND: white; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; DIRECTION: ltr; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: center" align=center><SPAN style="COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"><o:p><FONT size=3>&nbsp;</FONT></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=ltr style="BACKGROUND: white; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; DIRECTION: ltr; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right" align=right><FONT size=3><SPAN lang=FA dir=rtl style="COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">زندگی یعنی حركت. مهم ترین ركن یك زندگی سالم تحرك، ورزش اصولی و مصرف انرژی است</SPAN><SPAN style="COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"><o:p></o:p></SPAN></FONT></P> <P class=MsoNormal dir=ltr style="BACKGROUND: white; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; DIRECTION: ltr; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right" align=right><FONT size=3><SPAN lang=FA dir=rtl style="COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">سه ركن اصلی یك بدن توانا، افزایش توانایی سوخت و ساز بدن (مصرف اكسیژن)، بهبود قدرت عضلات و توسعه انعطاف‌پذیری بدن است</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN lang=FA style="COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN style="COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"><o:p></o:p></SPAN></FONT></P> <P class=MsoNormal dir=ltr style="BACKGROUND: white; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; DIRECTION: ltr; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right" align=right><FONT size=3><SPAN lang=FA dir=rtl style="COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">هر سه عامل فوق در كاهش تشكیل حباب ها تأثیرگذار است. ولی مهم ترین فاكتور مؤثر افزایش انعطاف‌پذیری بدن است</SPAN><SPAN style="COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"><o:p></o:p></SPAN></FONT></P> <P class=MsoNormal dir=ltr style="BACKGROUND: white; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; DIRECTION: ltr; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right" align=right><FONT size=3><SPAN lang=FA dir=rtl style="COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">انجام روزانه حداقل چند ورزش انعطاف‌پذیری و كششی در انتهای دامنه حركتی باعث كاهش تشكیل حباب ها خواهد شد.</SPAN></FONT></P> <P class=MsoNormal dir=ltr style="BACKGROUND: white; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; DIRECTION: ltr; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right" align=right><FONT size=3><SPAN lang=FA dir=rtl style="COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"></SPAN></FONT>&nbsp;</P> <P class=MsoNormal dir=ltr style="BACKGROUND: white; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; DIRECTION: ltr; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right" align=right><SPAN lang=FA dir=rtl style="COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"><FONT color=#666666 size=2>باقی در ادامه مطلب...</FONT></SPAN></P> text/html 2010-08-23T10:32:52+01:00 newkungfu.mihanblog.com saeed p ده ورزش برای تقویت غضلات زانو http://newkungfu.mihanblog.com/post/19 <P><FONT color=#ff0000 size=2><STRONG>ده ورزش برای تقویت غضلات زانو</STRONG></FONT></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 25.1pt"><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: maroon; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-ansi-font-size: 11.0pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"><SPAN dir=rtl></SPAN>1)محكم كردن زانو:</SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: maroon; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"><BR></SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">بنشینینید و </SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-ansi-font-size: 11.0pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">پاها را مقابل خود دراز كنید ,زانوی خود را هر چه محكم تر راست كنید ,آن را به زمین فشار دهید و هم زمان پا را از مچ به سمت خود بكشید .زانو را تا پنج شماره راست نگه دارید,سپس آن را كاملا شل كنید (سه بار در روز هر بار 10مرتبه)</SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 25.1pt"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-ansi-font-size: 11.0pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"><FONT color=#666666>باقی در ادامه مطلب...</FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 25.1pt"><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"><SPAN dir=rtl></SPAN><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #ffff00">&nbsp;لطفا نظر یادتون نره</FONT></SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman','serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"><?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></SPAN></P> text/html 2010-08-17T09:01:29+01:00 newkungfu.mihanblog.com saeed p هشت روش مراقبت از مفاصل http://newkungfu.mihanblog.com/post/18 <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 25.1pt"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"><STRONG><FONT color=#ff0000>هشت روش مراقبت از مفاصل</FONT></STRONG></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 25.1pt"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #ffff00" color=#000000>لطفا در آخر نظر هم یادتون نره</FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 25.1pt"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">همه ما می دانیم که منظور از مفاصل محل اتصال دو استخوان است و ساختار ویژه آن به ما این امکان را می دهد که زانو، مچ دست و...را خم و راست کنیم.برای اطرفیان خود دست تکان دهیم، سر خود را به اطراف حرکت دهیم . </SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-font-size: 11.0pt">این عملکردهای قابل توجه محصول فعالیت این بخش حساس بدن است و سلامت آن مسلما حائز اهمیت می باشد.</SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"><BR>بافت نرم مفاصل از جمله غضروف و مایع مخصوص سینویوم در این محل تشکیل لایه ای را می دهند که از سائیده شدن سر استخوان ها در این محل ممانعت به عمل آید. به مرور افزایش سن آسیب پذیری مفاصل بیشتر می شوند و حتی بد نشستن و یا برداشتن بار بیش از اندازه باعث آسیب آن می شود و به این ترتیب التهاب و سایر مشکلات مفاصل بروز می کند.<BR><SPAN style="COLOR: maroon"><BR>بهترین روش برای مراقبت از مفاصل حفظ قدرت و سلامت ماهیچه ها، استخوان و رباط ها می باشد و بهترین روش برای رسیدن به این هدف عبارتند از:<BR></SPAN></SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"><SPAN style="COLOR: maroon"><FONT color=#666666>باقی در ادامه مطلب...</FONT></P></SPAN></SPAN> text/html 2010-08-16T11:18:31+01:00 newkungfu.mihanblog.com saeed p طرز تقویت عضلات شکم و کمر http://newkungfu.mihanblog.com/post/17 <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; LINE-HEIGHT: 25.1pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"><?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p><FONT face=arial,helvetica,sans-serif color=#ff0000 size=4>طرز تقویت عضلات شکم و کمر</FONT></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; LINE-HEIGHT: 25.1pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"><o:p><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #ffff00" face=Arial color=#000000>لطفا در آخر نظر یادتون نره</FONT></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 25.1pt"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: maroon; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-font-size: 11.0pt">حرکت اول،خم به جلو با پاهای باز</SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"> :<BR></SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: maroon; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-font-size: 11.0pt">1.</SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"> روی زمین بنشینید و پاهای خود را باز کنید.<BR><BR></SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: maroon; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-font-size: 11.0pt">2.</SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">&nbsp;یکی از </SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-font-size: 11.0pt">دستان را جلو قرار داده و دیگری را پشت سر بگذارید.سپس باسن را بلند کرده و در بهترین حالت ممکن بنشینید.</SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman','serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"><o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 25.1pt"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">&nbsp;</SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman','serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"><o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 25.1pt"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: maroon; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-font-size: 11.0pt">3.</SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">&nbsp;یک کشش به</SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-font-size: 11.0pt"> پاها بدهید و&nbsp;سپس آنها را به سمت داخل و خارج بچرخانید تا وقتی که زانوها رو به سقف قرار بگیرند و کف پاها عمود شوند.</SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 25.1pt"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-font-size: 11.0pt"><FONT color=#666666>باقی در ادامه مطلب...</FONT></SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman','serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"><o:p></o:p></SPAN></P> text/html 2010-08-15T12:04:16+01:00 newkungfu.mihanblog.com saeed p وب سایت ورزشهای رزمی http://newkungfu.mihanblog.com/post/16 <P align=center><FONT face=arial,helvetica,sans-serif color=#3366ff size=3><STRONG>[بزودی بخش معرفی وبلاگ و وب سایت های ورزشی راه اندازی میشود.]</STRONG></FONT></P>